Разпознаване, сравняване и групиране по съществени признаци на структури и процеси, протичащи в човешкия организъм. Функционални и структурно-функционални връзки и зависимости

Тестът е за 8-ми клас на СОУ, училищата по изкуства, спортните училища, и 9-ти клас на езикови и математически гимназии и профилирани паралелки. Знанията и уменията, които се проверяват, са свързани с: разпознаване, сравняване и групиране по съществени признаци на структури и процеси, протичащи в човешкия организъм; функционални и структурно-функционални връзки и зависимости. Тестът е за годишен преговор и следва стриктно учебната програма на МОН.

Информация и рейтинг

Дата: 2016-09-28 17:54:40
Предмет: Биология
Предназначен за: Ученици от 8 клас
Въпроси: 20 въпр.
Сподели:

Публикуван от

admin

Въпросите, които ще видиш в теста:

  1. 1. В коя комбинация сновните компоненти на кожата са определени правилно?

  2. Потните жлези са:

  3. Сокът на задстомашната жлеза съдържа:

  4. Черният дроб:

  5. Тънкото черво:

  6. Алвеолите са:

  7. Обратното всмукване е:

  8. Кои са основните части на зъба:

  9. Стомашният сок променя:

  10. Трахеята е: