Въпросите, които ще видиш в теста:

  1. Когато застанете с лице към Полярната звезда, вие гледате на :

  2. Кой от тези процеси е химична реакция?

  3. Коя от изброените промени е необратима?

  4. Алвеолите се намират в :

  5. Животинските клетки нямат:

  6. Кое от животните диша с трахеи?

  7. Кой от изброените органи е в храносмилателната система?

  8. Преминаването на веществата от газообразно в течно състояние се нарича:

  9. При коя от тези температури молекулите имат най-голяма енергия на движение?

  10. Колко милилитра са 0,25 л.?

Тест по човекът и природата за 6-ти клас

Входен тест по човек и природа за 6-ти клас. Всички въпроси имат само един верен отговор.

Информация и рейтинг

Дата: 2015-12-09 21:46:33
Предмет: Човекът и природата
Предназначен за: Ученици от 6 клас
Въпроси: 10 въпр.
Сподели:

Публикуван от

Simonsita