Въпросите, които ще видиш в теста:

 1. Колко допълнения се съдържат в изречението?

  Вчера говориха с него за предстоящите събития и очакванията на хората.

 2. Колко определения откривате в изречението? И едно глухо неверие се роди между млади и стари.

 3. Какви второстепенни части има в изречението?

  Той купи речника за сестра си.

 4. В кое от изреченията има еднородни определения?

 5. В кое изречение има еднородни несъгласувани определения?

 6. В кое изречение са употребени еднородни подлози?

 7. Кой ред посочва вярно синтактичната служба на думите в тяхната поредност в изречението?

  Цар Калоян вярваше в упоритостта и смелостта на Добромир.

 8. Каква част на изречението е подчертаната дума?

  Толкова обичах приказките на баба, че я карах да ми ги разказва всяка вечер.

 9. Кое от изреченията НЕ е просто?

 10. В кое изречение има съставно именно сназуемо?

Тест по български език за 5-ти клас на тема: Части на простото изречение

Тестът е предназначен за ученици от 5 клас върху материала за частите на простото изречение. Въпросите са само с един верен отговор.

Информация и рейтинг

Дата: 2015-12-03 22:35:33
Предмет: Български език
Предназначен за: Ученици от 5 клас
Въпроси: 10 въпр.
Сподели:

Публикуван от

Simonsita