Въпросите, които ще видиш в теста:

  1. Коя от изброениете органични съставки на кръвната плазма участва в кръвосъсирването?

  2. Коя от описаните характеристики не е вярна за еритроцитите:

  3. Кои от изброените бели кръвни клетки влизат в групата на негранулоцитите:

  4. Коя от изброените съставки НЕ се съдържа в кръвния серум:

  5. При коя кръвна група липсват аглутиногени по повърхността на еритроцитите:

  6. Кой от изброените органи НЕ е специализиран лимфен орган?

  7. Коя кръвна група се характеризира с отсъствието на аглутинини в плазмата?

  8. Лимфата се различава от кръвната плазма по:

  9. В кой от изброените съдове тече венозна кръв?

  10. Изберете подходящата последователност, с която да опишете големия кръг на кръвообращение:

Тест по биология за 8-ми клас на тема: кръвоносна система

Цели да провери знания за кръвна плазма, кръвни клетки, кръвоносни съдове и видове кръвообращение.Въпросите са само с един верен отговор.

Информация и рейтинг

Дата: 2015-12-01 10:15:33
Предмет: Биология
Предназначен за: Ученици от 8 клас
Въпроси: 13 въпр.
Сподели:

Публикуван от

Simonsita