Въпросите, които ще видиш в теста:

  1. При изграждане на индивидуален сметкоплан броя на аналитичните нива за всяка синтетична сметка в съвременните програмни продукти:

  2. B счетоводните програмни продукти броя на въвежданите аналитични равнища към всяка синтетична сметка е:

  3. B счетоводните програмни продукти извеждането на екранни справки се осъществява чрез програмни процедури от:

  4. B счетоводните програмни продукти вида на сметката се въвежда, за да се определи:

  5. Мрежовите варианти на съвремените счетоводни програмни продукти работят  в режим:

  6. Счетоводните програмни продукти могат да работят в режим:

  7. B счетоводните програмни продукти извеждане на екранни справки се осъществява от:

  8. B съвременните счетоводни програмни продукти извеждането на екранни справки е функция на:

  9. B счетоводните програмни продукти функцията „Осчетоводяване“ означава:

  10. B счетоводните програмни продукти аналитичен отчет се извежда:

Тест по счетоводен софтуер I част

Това е първа част от тестовете, които са предназначени за всички студенти, чиито специалности включват изучаване на счетоводния софтуер като дисциплина.

Информация и рейтинг

Дата: 2015-11-30 15:59:33
Предмет: Макроикономика
Предназначен за: Студенти от 1 курс
Въпроси: 30 въпр.
Сподели:

Публикуван от

Simonsita