Въпросите, които ще видиш в теста:

  1. 1.Кои от посочените активи са краткотрайни (текущи)?

  2. Какво представлява счетоводната форма?

  3. Намира ли приложение сводката на отчетните данни при изготвяне на сборни счетоводни документи?

  4. Какви са сметките за отчитане на дълготрайните (нетекущи) материални активи?

  5. Как се реализира сторнировъчният начин за изправяне на допуснати счетоводни грешки?

  6. Какви две основни форми се прилагат в организацията на работната заплата?

  7. Как се отчитат счетоводно разходите за служебни пътувания и командировки?

  8. Как се определя цената на придобиване за целите на счетоводството?

  9. Как се нарича паричният размер на заплатата, която получават работниците и служителите за положения от тях труд?

  10. Какви биват разчетните взаимоотношения в зависимост от отчетно икономическата си същност?

Тест по счетоводство за студенти

Тест по счетоводство за студенти от СА "Д. A. Ценов".

Информация и рейтинг

Дата: 2015-11-30 14:49:33
Предмет: Макроикономика
Предназначен за: Студенти от 1 курс
Въпроси: 10 въпр.
Сподели:

Публикуван от

Simonsita