Христо Смирненски

Тест върху творчество на Христо Смирненски.

Информация и рейтинг

Дата: 2013-04-30 21:35:54
Предмет: Литература
Предназначен за: Ученици от 12 клас
Въпроси: 17 въпр.
Сподели:

Публикуван от

jeijeiskocha

Въпросите, които ще видиш в теста:

 1. Стихотворенията „Цветарка” и „Старият музикант” са част от:
 2. В своята социална поезия Смирненски за първи път в българската литература въвежда:
 3. Изберете предложението, което е удачно за попълване на липсващите думи в посоченото твърдение. Не забравяйте да отчитате особеностите на двата големи тематични дяла в творчеството на Смирненски – революционния и социалния.

  В своята социална поезия Смирненски изоставя високите октави на възторга, революционната патетика отстъпва място на (1)........., а героите на барикадата – на (2)................. .

 4. Пейзажната картина в началото на стихотворението „Цветарка” има за цел:
 5. Посочете вярното тълкувание на подчертания стих, като имате предвид не само смисловите внушение на цитата, но и тези на цялото стихотворение „Цветарка”.

  И грамаден и задъхан,
  скрил в гранитната си пазва /
  хиляди души разбити -
  глъхне празничния град /
  и под лунно наметало
  с шепот странен той разказва /
  повестите безутешни
  на вседневен маскарад.

 6. В кой от цитирането стихове се съдържа мотивът за невинността застрашена от поругаване.
 7. Кое от предложените твърдения интерпретира вярно смисъла в подчертаните думи в следното двустичие от стихотворението „Цветарка”

  и в усмивки иронични
  блика мисъл неприветна,
  че цветята се купуват,
  а и тя е чуден цвет.

 8. Като установите връзка между художествения свят на стих. „Цветарка” и характерните за цялото творчество на Смирненски теми, образи и мотиви, допишете следното твърдение с едно от направените предложения:

  В света, ......................, всичко се превръща в обект на покупко-продажба, дори иделаните стойности като красотата, невинността и младостта.

 9. Образите на бледите есенни звезди, плачещите акорди на оркестъра и студената пазва на каменния град в стихотворението „Цветарка”:
 10. Внушението за отиващия си живот в стихотворението „Старият музикант” произтича от: