Въпросите, които ще видиш в теста:

  1. Застрахователят не може да:
  2. Застрахователният договор се сключва:
  3. Застрахователният договор не съдържа:
  4. С договора за застраховка "Гражданска отговорност" застрахователя се задължава:
  5. Ако бъде прехвърлено имущество, застраховано по силата на договор за имуществено застраховане, приобретателят:
  6. Застрахователната сума:
  7. Договор за застраховка "Злополука" се сключва:
  8. С един договор за застраховка "Живот" или "Злополука":
  9. Банка,та, с договор за банков влог се задължава да пази:
  10. При паричен влог банката:

Тест по търговско право вариант 6

Тест по търговско право. Въпросите са с един верен отговор.

Информация и рейтинг

Дата: 2012-12-03 02:30:59
Предмет: Търговско право
Предназначен за: Студенти от 2 курс
Въпроси: 20 въпр.
Сподели:

Публикуван от

legolas