Тест от математическо състезание за 2-ри клас IV

Задачи за подготовка за математически състезания 2 клас. Задачите могат да се паднат на състезания.

Информация и рейтинг

Дата: 2012-12-03 01:43:23
Предмет: Математика
Предназначен за: Ученици от 2 клас
Въпроси: 10 въпр.
Сподели:

Публикуван от

legolas

Въпросите, които ще видиш в теста:

  1. Определете най-голямото число, което може да бъде поставено на мястото на ? така, че да е вярно неравенството 24– (?+3)>18–(5–3).
  2. Намерете броя на двуцифрените числа с цифра на единиците с 2 по-голяма от цифрата на десетиците.
  3. С колко броят на квадратите е по-голям от броя на триъгълниците на чертежа:
  4. С колко сумата В+D е по-малка от А+С ако А = 59 – (21+13), В = (43+30) – 27, С = (100–60) + 25, D = (77–50)–3 ?
  5. Всички страни на триъгълник са по 2 см. Квадрат има обиколка, която е с 10 см. по-голяма от обиколката на триъгълника. Страната на квадрата е:
  6. На местата на * поставете числа, така че квадратите да са магически. Сумата на тези числа е:
  7. Като откриете следващото число в редицата 25, 24, 21, 16, 9, ? изчислете сбора на всичките шест числа.
  8. Дядо Коледа разнася подаръци като започва от Ани, минава при всяко дете само по един път и стига до Тодор. Колко метра изминава Дядо Коледа?
  9. Ели закачила толкова играчки на елхата, колкото е броят на всички нечетни числа между 6 и 32 и в чийто запис няма цифрите 2 и 5 . Лили закачила толкова играчки, колкото са начините числото 16 да се представи като сбор от две различни числа, без да се използва нула. Коя от двете е закачила повече играчки?
  10. Най-голямото двуцифрено число с различни цифри намалете с числото, което се получава ако към сбора на четните числа между 13 и 19 се прибави числото, което показва колко пъти в записа на числата от 1 до 100 се използва цифрата 7 .