Тест от математическо състезание за 2-ри клас

Това е тестът, който се падна и е решаван на Великденското състезание по математика за 2 клас.

Информация и рейтинг

Дата: 2012-12-03 01:32:39
Предмет: Математика
Предназначен за: Ученици от 2 клас
Въпроси: 15 въпр.
Сподели:

Публикуван от

legolas

Въпросите, които ще видиш в теста:

  1. Пресметнете: 19 + 18 + 17 + 16 + 15 + 14
  2. С помощта на цифрите 5, 2 и 8 запиши всички двуцифрени числа, в които няма еднакви цифри. Те са:
  3. Намерете неизвестното събираемо: х + (56 – 17) + 18 = (75 – 18) + 19
  4. Кое от неравенствата не е вярно?
  5. Петър и Радо имат общо 24 колички. Радо и Йордан имат общо 26 колички, а тримата заедно имат 32 колички. Колко колички има Радо?
  6. Броят на яйцата, които баба Иванка боядиса за Великден, се записва с двуцифрено число. Яйцата могат да се разделят поравно между трима, петима и шестима, но не и между четирима. Колко са яйцата?
  7. Ася боядиса яйчица. Три по пет – в червено, четири по четири – в зелено, седем от яйцата са сини, а останалите 8 са само с картинки. Счупила две по две от всеки вид. Колко здрави яйца са останали?
  8. В математическо състезание участвали Марин, Ангел, Валери и Григор. След отчитане на резултатите се оказало, че Валери се класирал на следващото място след Григор, но не бил преди Ангел. Марин бил след Валери. Четиримата заедно заели първите 4 места в класирането. Как са се класирали четирите момчета?
  9. Бедрото на равнобедрен триъгълник е 2 пъти по-голямо от третата му страна, която е 5 см. С колко сантиметра обиколката на този триъгълник е по-голяма от обиколката на равностранен триъгълник със страна 8 см?
  10. В две кутии има по 26 сладки. Рая взела няколко сладки от първата кутия. По-късно Мая взела от втората кутия толкова сладки, колкото останали в първата. Колко сладки са останали общо в двете кутии?