Въпросите, които ще видиш в теста:

  1. Контрастивна лингвистика е синоним на:
  2. Изключете невярното твърдение относно спецификата на вторичните функции на езика:
  3. Единици на речта са:
  4. Изключете невярното твърдение:
  5. Фонемите /в’/ и /з’/ са:
  6. Английските думи peat [pi:t] “торф” и pit [pit] “яма”:
  7. Посочете синонима на лабиален:
  8. На кой от редовете всички фонеми за проходни?
  9. На кой от редовете примерите са доказателство за граматическата функция на словното ударение?
  10. Колко морфеми с лексикално значение има в думата самолетоносачът?

Тест по увод общото езикознание вариант 8

Тест за проверка знанията на студенти по дисциплината общото езикознание. Всички въпроси са с един верен отговор.

Информация и рейтинг

Дата: 2012-12-02 12:56:50
Предмет: Езикознание
Предназначен за: Студенти от 1 курс
Въпроси: 20 въпр.
Сподели:

Публикуван от

legolas