Въпросите, които ще видиш в теста:

  1. С кои държави граничи България на юг?
  2. “Златен век” на българската култура е времето на управление при:
  3. България е известна в Европа и в света с производството на:
  4. Кой български владетел е създал първите писани закони?
  5. Какво се добива чрез водите на буйните и пълноводни реки?
  6. За славяните е вярно, че:
  7. В коя от географските области на България е развит най-добре дърводобивът?
  8. Най-древните жители по нашите земи са:
  9. Житницата на България е:
  10. Най-високият връх в България се намира в:

По човекът и обществото - II

Тест - по човекът и обществото за IV клас

Информация и рейтинг

Дата: 2011-02-25 14:39:33
Предмет: Човекът и обществото
Предназначен за: Ученици от 4 клас
Въпроси: 10 въпр.
Сподели:

Публикуван от

legolas