Въпросите, които ще видиш в теста:

  1. Кой от следните показатели не е част от „конвергентните критерии” по договора от Маастрихт?
  2. Кои европейски общности се сливат в ЕО през 1967г.?
  3. През коя година е подписан ЕАА?
  4. Кой инструмент спада към структурните фондове на ЕС?
  5. Как се казва първият председател на комисията на ЕИО?
  6. Според ДЕС в областта на ОВППС Европейската комисия
  7. Омбудсманът има право на разследване при нарушение от страна на следните органи
  8. Европейският фонд за развитие финансира:
  9. Икономическият и валутен съюз е осъществен на 3 етапа.Кога започва първият?
  10. Кога са първите общи преки избори за Европейски парламент?

Европейска интеграция - ТЕСТ

Тест за проверка на знанията за студенти изучаващи дисциплината "Европоейска интеграция".

Информация и рейтинг

Дата: 2012-11-17 14:50:57
Предмет: Търговско право
Предназначен за: Студенти от 2 курс
Въпроси: 23 въпр.
Сподели:

Публикуван от

legolas