Въпросите, които ще видиш в теста:

 1. Коя от географските карти е дребномащабна?
 2. Определете географските координати на точката А от картата:
 3. Произходът на Африка и Южна Америка се свързва с разпадането на:
 4. Къде се намират най-големите находища на диаманти в Африка?
 5. Кое океанско течение оказва влияние при формирането на климата по югоизточното крайбрежие на Африка?
 6. За кой климатичен пояс в Африка се отнася климатограмата?
  test geografiq
 7. За коя природна зона на Африка са характерни следните особености:

  „Преобладава равнинен и платовиден релеф. Характерни са постоянни сухи ветрове, пясъчни бури и безводие. Има оскъдна растителност и беден животински свят.”?
 8. Кои от посочените народи в Африка се отнасят към негроидната раса?
 9. Къде се отглежда финиковата палма в Африка?
 10. За коя африканска страна се отнася описанието:

  „Граничи с Атлантически и Индийски океан. Най-развитата държава в Африка в стопанско отношение. Столицата й е град Претория.”?

Проверка на знанията по география и икономика

Проверете знанията си по география. Теста съдържа 25 въпроса.

Информация и рейтинг

Дата: 2012-04-26 19:28:59
Предмет: География
Предназначен за: Ученици от 6 клас
Въпроси: 25 въпр.
Сподели:

Публикуван от

legolas