Тест по наказателно право - обща част

Този тест е добро помагало за студентите, следващи право. Обхваща темите и проблематиката на наказателното право като дисциплина. Включени са въпроси с избираеми отговори.

Информация и рейтинг

Дата: 2021-07-02 12:29:00
Предмет: Право
Предназначен за: Студенти
Въпроси: 20 въпр.
Сподели:

Публикуван от

admin

Въпросите, които ще видиш в теста:

  1. Наказателното правоотношение се прекратява: 

  2. При освобождаване от изтърпяване на наложено наказание:

  3. Наказателната отговорност се изразява в:

  4. Наказателният закон осъществява своята превантивна функция:

  5. Общественоопасни последици наричаме тези, които:

  6. Деянието е:

  7. Вменяемо е лицето, което при осъществяване на деянието:

  8. Когато формата на вината е несъзнавана непредпазливост, деецът:

  9. Фактическата грешка е:

  10. Когато престъплението е осъществено с евентуален умисъл, деецът: