Въпросите, които ще видиш в теста:

  1. Какъв е сборът от цифрите на липсващото число в редицата 3;6;9;12;......?
  2. На две ръце има 10 пръста.Колко пръста има на 5 ръце?
  3. Страната на квадрат е 6дм.Обиколката на равностранен триъгълник е с 3 дм.по-голяма от обиколката на квадрата.Намерете страната на триъгълника.
  4. Намерете числото а=?, така че да е вярно равенството: а . 3 – 2 = 96 – 92
  5. Колко квадрата има на фигурата -> test matematika
  6. Какъв знак трябва да се постави на празното място така че да се получи равенсво: (7____8) : 4 = 2. (38 – 31 )
  7. Три равностранни триъгълника могат да се направят най малко от ...................................клечки.
  8. Една железопътна релса е дълга 24 м.Тя ще бъде нарязана , на части от по 3 м.Ако едно срязване трае 2 минути, работата по нарязване на релсата ще трае.............................минути.

Задачи по математика 2ри клас

ЗАДАЧИ ЗА ПОДГОТОВКА ЗА МАТЕМАТИЧЕСКИ СЪСТЕЗАНИЯ 2 клас.

Информация и рейтинг

Дата: 2011-02-25 14:39:33
Предмет: Математика
Предназначен за: Ученици от 2 клас
Въпроси: 8 въпр.
Сподели:

Публикуван от

legolas