Тест по литература за 11-ти клас на тема: "Епопея на забравените"

Теста е свързан с цикъла на Вазов "Епопея на забравените". Въпросите имат само един верен отговор.

Информация и рейтинг

Дата: 2021-05-11 16:24:53
Предмет: Литература
Предназначен за: Ученици от 11 клас
Въпроси: 11 въпр.
Сподели:

Публикуван от

admin

Въпросите, които ще видиш в теста:

  1. 1. „Епопея на забравените” е поетически цикъл, който съдържа :

  2. В кой ред са изброени оди от „Епопея на забравените”, които са разположени съответно в началото,в средата и в края на творбата ?

  3. Коя от изброените оди поставя в центъра на вниманието процеса на превръщането на българите от роби в свободни по дух хора ?

  4. От коя ода са стиховете : И в няколко деня тайно и полека / Народа порасте на няколко века ?

  5. Цитираните в задача 4 стихове са включени от Вазов и в :

  6. Основен принцип при представянето на героя от епохата на Възраждането в „Епопея на забравените” е :

  7. Кой от изброените герои от „Епопея на забравените” е съпоставен в посветената му ода с Мойсей ?

  8. За кого от героите на „Епопея на забравените” лирическият говорител обобщава, че е отворил „пролома широкии”, водещ към бъдещето на България ?

  9. В коя от одите в „Епопея на забравените” героизмът и обречената кауза на поробителите са обвързани с пространственото противопоставяне на високото и ниското ?

  10. В коя от одите от „Епопея на забравените” идеята за безсмъртието на подвига е вложена чрез образа на Балкана ?