Въпросите, които ще видиш в теста:

 1. test 2 klas
 2. Колко са вярно поставените знаци <, > и = 3 + 17 > 4 + 15
  18 -7 < 4 + 6
  16-12 = 2 + 3
  14 - 7 > 7 - 0
  5 + 11 < 19 - 4
  17-9=12-3
 3. Липсващо число е:
  test 2 klas
 4. Колко триъгълника откривате на чертежа
  test 2 klas
 5. В малките кутийки поставете едноцифрени числа така, че сборът от числата в първия ред да е 5, във втория ред 9, а във втората колона да е 6 .На колко е равен сборът от числата в първата колона? test 2 klas
 6. На какво разстояние от предходното е правилно да се скрие шестото яйце, ако се знае, че:
  test 2 klas
 7. Вили и Яна имат по 20лв. Купили си по една кукла от Илви по два балона от 1лев.Останали им общо:
 8. Зад. Едно до друго са записани числата от 1 до 20 . Колко пъти в това записване се среща цифрата 1?
 9. Попълнете празните правоъгълници:
  test 2 klas
 10. Мариана е ученичка и годините и се записват с двуцифрено число, което е по - малко от 16, но сборът от цифрите му е 5 . На колко години е Мариана?

Тест от математическо състезание за 2-ри клас

Това е тестът, който се падна и е решаван на Великденското състезание по математика за 2. клас, проведено през 2010г.

Информация и рейтинг

Дата: 2012-01-13 21:22:53
Предмет: Математика
Предназначен за: Ученици от 2 клас
Въпроси: 14 въпр.
Сподели:

Публикуван от

legolas