Тест по физика за 8-ми клас

Тест по физика за 8-ми клас. Използван е като част от сценарий за вечер на физиката. Въпросите имат само един верен отговор.

Информация и рейтинг

Дата: 2021-04-22 10:46:27
Предмет: Физика
Предназначен за: Ученици от 8 клас
Въпроси: 15 въпр.
Сподели:

Публикуван от

admin

Въпросите, които ще видиш в теста:

  1. За какво се отнася текстът : „Това е величина, която е мярка за енергията, която се преобразува от източника в електро енергия, когато през него премине заряд един C“.

  2. На какво отговарят следните букви: Q, U, P, I

  3. Попълнете празното място: ………… се състои от намотка, навита върху желязно ядро за увеличаване на магнитните сили.

  4. На колко е равен израза: 23,8МА = ………… А

  5. За какво се отнася текстът: Ако хванем с дясната ръка намотка свитите пръсти сочат посоката на тока, а палецът сочи северния полюс на намотката.

  6. За какво се отнася текстът: Електричния ток зависи правопропорционално от напрежението и обратнопропорционално от съпротивлението

  7. За кое от изброените думи се отнася текстът :Всяка линия, която описва тялото при движението си

  8. Кое от изброените напрежения използваме в бита

  9. Довършете изречението: Един J (джаул) е топлина, която повишава температурата на един грам с …………

  10. Кои от изброените личности открива Закон на ОМ