Тест по основи на управлението

Предназначен за магистри и подготовката им за изпити. Всички въпроси имат само един верен отговор.

Информация и рейтинг

Дата: 2021-04-22 10:36:54
Предмет: Основи на управлението
Предназначен за: Студенти от 5 курс
Въпроси: 36 въпр.
Сподели:

Публикуван от

admin

Въпросите, които ще видиш в теста:

  1. Нелоялната конкуренция е пряко свързана с правилата и нормите на поведение на предприемаческата дейност:

  2. Икономическите методи се основават на използването на икономически лостове и категории. По – важни от тази група методи са следните:

  3. Контролът на изхода системата има за цел да:

  4. Социалната среда въздейства върху фирмите по два начина:

  5. За начало на управлението като наука се приема периодът :

  6. Управленският орган може да се разглежда като:

  7. Движението на персонал бива:

  8. Самосъзнанието, като основна характеристика на човешкия фактор, може да се разглежда от управленската позиция в следните посоки:

  9. Оценъчното интервю се провежда под формата на:

  10. Контролът на изхода системата има за цел да: