Тест по вещно право

Тест по вещно право. Има въпроси, на които може да посочите повече от един верен отговор.

Информация и рейтинг

Дата: 2021-04-21 23:25:25
Предмет: Право
Предназначен за: Студенти от 4 курс
Въпроси: 24 въпр.
Сподели:

Публикуван от

admin

Въпросите, които ще видиш в теста:

  1. Вещното право е:

  2. Правото на собственост е:

  3. Естествените плодове са:

  4. Учредяването на залог върху движима вещ по силата на договор представлява:

  5. Кой има право да подписва продажба на държавна собственост?

  6. По дела, които се отнасят до недвижими имоти-държавна собственост, държавата се представлява от:

  7. Плажната ивица е:

  8. Собствеността върху вещите, внесени в имуществото на еднолично търговски дружество с държавно имущество е:

  9. Сградата, в която се помещават органите на местната администрация е:

  10. Сградата на едно мининстерство е: