Тест по управление на малкия бизнес

Тест по управление на малкия бизнес за студенти. Всички въпроси имат само един верен отговор.

Информация и рейтинг

Дата: 2021-04-21 23:21:47
Предмет: Управление на бизнес процеси
Предназначен за: Студенти от 1 курс
Въпроси: 35 въпр.
Сподели:

Публикуван от

admin

Въпросите, които ще видиш в теста:

  1. Според количествените параметри в световната бизнес практика под „малко” за малките страни се разбира фирма с:

  2. При непрекъснатите производствени процеси се изисква оборудването да е насочено към:

  3. Кое от изброените се явява мощен екологичен фактор, влияещ негативно върху обществото:

  4. Бизнес етиката се определя като най-евтин регулатор, който може да се използва в бизнеса, защото:

  5. Ad hoc - типът фирмена култура набляга на:

  6. При изглаждането на конфликта спомага:

  7. Холдинг е:

  8. Съвкупността от проблеми, с които се сблъсква фирмата непосредствено след регистрацията си могат да бъдат разделени на:

  9. Много от собствениците на малки фирми не предоставят на други лица част от функциите си и/или необходимата за тяхното изпълнение информация, което често води до:

  10. Маркетингът е дългосрочна инициатива, която трябва да бъде следвана: