Тест по маркетинг

Теста по Маркетинг е разработен за Велико Търновски университет и за Пловдивски университет. Всички въпроси имат само един верен отговор.

Информация и рейтинг

Дата: 2021-04-21 23:21:13
Предмет: Маркетинг
Предназначен за: Студенти от 2 курс
Въпроси: 13 въпр.
Сподели:

Публикуван от

admin

Въпросите, които ще видиш в теста:

  1. Маркетинга се занимава с всичко, посочено по-долу, освен с:

  2. Търговската концепция на първо място е:

  3. Какво означава сувернитет на потебителя?

  4. Ръководството на фирма формулира своята бизнес философия като: “производство и продажби на стоки, които във висока степен са съобразени с нуждите и изискванията на потребителите, а също така и с възможностите на самата фирма”. На кое от посочените отговаря?

  5. Социалната концепция отразява вярването, че фирмата:

  6. Какво означава консюмеризъм?

  7. Коя от посочените дейности не се включва в маркетинга?

  8. Кой от посочените методи не изисква математическа обработка на данни?

  9. Кой от посочените фактори е основен за успеха на стоката на пазара:

  10. Защо специалистите по маркетинг задължително сегментират пазара?