Тест по микроикономика за студенти 1-ви курс

Тест по микроикономика за стутденти 1-ви курс. Съдържа десет въпроса, всеки само с един верен отговор. Включва: Предемет на икономическата теория. Основни проблеми на икономическата система. Икономическа организция на общественото стопанство.

Информация и рейтинг

Дата: 2021-04-21 19:09:10
Предмет: Микроикономика
Предназначен за: Студенти от 1 курс
Въпроси: 10 въпр.
Сподели:

Публикуван от

admin

Въпросите, които ще видиш в теста:

  1. Кое от посочените определения описва най-точно икономиката като система?

  2. Коя от посочените характеристики не се отнася до теорията на икономиката?

  3. Теоретико – познавателната функция на общата теория на икономиката се състой от:

  4. Когато в процеса на изследване се преминава от общото към частното, става дума за метода:

  5. Кой от следните проблеми е микроикономически?

  6. Поведението на транснационалните корпорации е обект на изучаване от:

  7. Проблеми е развитието на международните финансови пазари и валутните системи се изследват от:

  8. Взаимоотношенията с икономическата система са свързани:

  9. Съвременната стопанска действителност може да се характеризира като:

  10. Движеща сила на икономическия прогрес е: