Тест по здравен мениджмънт за 2-ри курс

Тест по здравен мениджмънт за студенти 2-ри курс. Съдържа 14 въпроса като всеки от тях има само един верен отговор.

Информация и рейтинг

Дата: 2021-04-21 19:08:43
Предмет: Здравен мениджмънт
Предназначен за: Студенти от 2 курс
Въпроси: 14 въпр.
Сподели:

Публикуван от

admin

Въпросите, които ще видиш в теста:

  1. Като какъв може да бъде охарактеризиран медицинкият труд?

  2. Кой фактор не взема участие при определяне равнището и характера на заболеваемостта?

  3. Кой от посочените принципи не се явява основен принцип на електронното здравеопазване?

  4. Съотношението между адекватността на материалната и кадровата осигуреност, служи за изчисляване на:

  5. Кой от изброените елементи не участва във формулата за изчисляване на математическия израз на ефективността от снижението на заболеваемостта?

  6. На кого е възложено изпълнението на стратегията за е-здравеопазване у нас?

  7. Произведената допълнителна продукция от медицинския труд е:

  8. Дейността по е-услуги не се разглежда в коя от четирите посочени насоки?

  9. Икономическите загуби от увеличаването на заболеваемостта с временна нетрудоспособност не зависят от кой от следните фактори?

  10. Снижението на себестойността на продукцията за сметка на заболеваемостта с временна нетрудоспособност е: