Тест по застрахователни събития

Тест по застрахователни събития за студенти. Всички въпроси имат само един верен отговор.

Информация и рейтинг

Дата: 2021-04-21 19:02:00
Предмет: Застрахователно дело
Предназначен за: Студенти от 1 курс
Въпроси: 32 въпр.
Сподели:

Публикуван от

admin

Въпросите, които ще видиш в теста:

  1. Вследствие на пожар в жилищен блок са засегнати 20 апартамента, от които 12 са застраховани. Колко на бр. застрахователни събития са на лице?

  2. Горната граница на отговорността на застрахователя се определя от:

  3. Еквивалентният принцип в застраховането важи за отношенията:

  4. Рисковете, за които застрахователят поема ангажимент да ги включи в рисковото покритие, се наричат:

  5. Предпазването от загуби е:

  6. Разрешение за извършване на застрахователна дейност в България се издава от:

  7. Съгласно Кодекса за застраховането в България едно акционерно дружество има право да работи:

  8. Отбележете вярното твърдение:

  9. Застрахователният агент е представител на:

  10. В имущественото застраховане достатъчната вноска е съвкупност от: