Тест по математика за 6-ти клас

Тестът е междинен и съдържа 12 задачи от учебния материал за 6-ти клас по математика. Всеки въпрос има само един верен отговор.

Информация и рейтинг

Дата: 2021-04-21 18:46:34
Предмет: Математика
Предназначен за: Ученици от 6 клас
Въпроси: 12 въпр.
Сподели:

Публикуван от

admin

Въпросите, които ще видиш в теста:

  1. Намерете P на произволен триъгълник когато знаете че, а = 10 cm., b = 18,5 cm. и c = 24,5 cm.

  2. Пресметнете: (+17) + (+13)

  3. Правилна четириъгълна призма има височина h = 22 cm. и околна повърхнина S = 1408 cm. Намерете повърхнината на призмата.

  4. Правилна четириъгълна пирамида има околна повърхнина 720 cm. и апoтема 15 cm. Намерете повърхнината й.

  5. Кръгло огледало има диаметър 80 cm. Намерете колко метра ще бъде обиколката на рамката му?

  6. Цилиндричен съд с диаметър 20 cm. има вместимост 4 литра. Намерете височината на съда.

  7. Прав кръгов конус с диаметър 12 cm. има образуваща 8 cm. Намерете повърхнината на конуса.

  8. Намерете лицето на сфера с радиус r = 3 cm.

  9. Намерете радиуса на кълбо, ако обемът му е 113,04 cm.

  10. За приготвянето на варов разтвор за фина мазилка отношението на варта към пясъка е 2 : 5. Намерете колко килограма вар трябва да се прибавят към 700 kg. пясък, за да се получи искания разтвор.