Тест по основи на счетоводството

Тестът съдържа 45 въпроса само с по един верен отговор. Подходящ е за подготовка на студенти от 4 курс за изпит по Основи на счетоводството.

Информация и рейтинг

Дата: 2021-04-21 18:32:38
Предмет: Счетоводство
Предназначен за: Студенти от 4 курс
Въпроси: 45 въпр.
Сподели:

Публикуван от

admin

Въпросите, които ще видиш в теста:

  1. Счетоводните принципи са:

  2. Дружество „Алфа” признава приход от продажба на продукция на клиенти в размер на 10 000 лв. Средствата от клиентите ще постъпят по-късно. Дружеството ще отрази операцията по следния начин:

  3. Дружество „Бета” притежава следното имущество: вземания от клиенти 5 000 лв.; продукция 1 000 лв.; акции 6 000 лв.; машини 8 000 лв.; основен капитал 10 000 лв.; неразпределена печалба 5 000 лв.; програмни продукти 3 000 лв.; стопански инвентар 500 лв.; задължения по банкови заеми 1 000 лв.; разходи за бъдещи периоди 500 лв.; пари в каса 1 000 лв.; задължения към доставчици 6 000 лв.; резерви 3 000 лв. Дружеството притежава собствен капитал в размер на:

  4. Невнесеният капитал се представя като:

  5. Финансовите отчети включват:

  6. Счетоводният баланс се съставя с цел:

  7. Разплащателната сметка е:

  8. Посочете кои от изброените отчетни обекти са пасиви (задължения) на дружеството:

  9. Дружество „Х” плаща авансово наем в размер на 6 200 лв. за ползването на сграда. Счетоводителят на дружеството е отложил признаването на разхода, защото е спазил принципа:

  10. Дружество „Х” получава приходи от продажбата на стоки в размер на 10 000 лв. Парите са постъпили по сметката на дружеството. В резултат на операцията са се: