Тест по основи на счетоводството за 1-ви курс

Тест за студенти от 1-ви курс по основи на счетоводството. Включва способи на счетоводството и видове документи в счетоводството. Съдържа 10 въпроса. Някои от въпросите имат повече от един верен отговор.

Информация и рейтинг

Дата: 2021-04-21 11:06:11
Предмет: Счетоводство
Предназначен за: Студенти от 1 курс
Въпроси: 10 въпр.
Сподели:

Публикуван от

admin

Въпросите, които ще видиш в теста:

  1. Кой от изброените документи е първичен:

  2. Инвентаризацията представлява:

  3. Резултатите от инвентаризацията се документират посредством:

  4. Документирането е способ за:

  5. Според мястото на съставянето им счетоводните документи биват:

  6. Първичният счетоводен документ е носител на:

  7. Компенсиране между актив от който е установена липса и актив от който е установен излишък се разрешава по преценка на :

  8. Посочете с помощта на кой способ се осъществява първично регистриране на извършените стопански операции:

  9. Документооборотът представлява:

  10. При установяване на липса по вина на МОЛ виновното МОЛ се начита по: