Тест по училищно законодателство

Тестът съдържа 20 въпроса само с по един верен отговор и е на тема "Училищно законодателство". Предназначен е за студенти и би помогнал на всички, изучаващи дисциплината "Управление на социалните институции".

Информация и рейтинг

Дата: 2021-04-21 09:28:56
Предмет: Управление на социалните институции
Предназначен за: Студенти
Въпроси: 20 въпр.
Сподели:

Публикуван от

admin

Въпросите, които ще видиш в теста:

  1. Основните принципи на образованието в Конституцията от 1879 година са?

  2. Характерът на българското образование се определя от?

  3. Развитието на българското образование претърпява?

  4. Законът за народното просвещение от 1891 година на Георги Живков е първият закон, който обхваща?

  5. Със Законът за народното просвещение от 1921 година се обявява?

  6. Със Законът за народното просвещение от 1924 година на Александър Цанков, структурата на училищата е?

  7. Със Законът за народната просвета от 1948 година в сферата на предучилищната възраст за деца от 3 – 7 години се откриват?

  8. Със Законът за по тясна връзка на училището с живота и за по-нататъшното развитие на народното образование в НРБ от 1959 година задължителното образование се?

  9. Учители за първоначалните училища се подготвят в педагогическите училища с?

  10. Със Законът на Никола Мушанов от 1909 година се утвърждава?