Тест "Детето и изкуството" за 1-ви курс

Тестът съдържа 82 въпроса над художествено-естетически и възпитателни аспекти на изкуството и изкуството като средство за естетическо възпитание у децата. Всеки въпрос има само един верен отговор. Може да се ползва от студенти по педагогически специалности, както и за подготовка по методика на обучението по изобразително изкуство.

Информация и рейтинг

Дата: 2021-04-21 09:20:36
Предмет: Култура и изкуство
Предназначен за: Студенти от 1 курс
Въпроси: 40 въпр.
Сподели:

Публикуван от

admin

Въпросите, които ще видиш в теста:

  1. Много рисково за развитието и утвърждаването на личността е?

  2. От особено значение за формирането на личността е?

  3. За физически и емоционално здравата личност от голямо значение е?

  4. Един от най-актуалните при достигането на социална зрялост е формирането на?

  5. Социална зрялост е?

  6. Под нравствено положение се разбира?

  7. Под неравностойно социално положение на детето може да се приеме?

  8. Научните изследвания доказват, че за децата в неравностойно социално положение е характерна?

  9. Под социална зрелост разбираме?

  10. Основна задача на изобразителната дейност е?