Тест по застраховане

Тестът е комбинация от въпросите на тестовете, които се падат на изпитите за втория семестър, от втората година в обучението по застрахователно право в Свищовската Академия.

Информация и рейтинг

Дата: 2021-04-21 00:53:23
Предмет: Застрахователно дело
Предназначен за: Студенти от 2 курс
Въпроси: 42 въпр.
Сподели:

Публикуван от

admin

Въпросите, които ще видиш в теста:

  1. Според участващите страни застрахователните пазари биват:

  2. За полиполистичния пазар е характерно наличието на:

  3. Пазар, на който няколко големи застрахователи реализират основната част от продажбата на застраховки се нарича:

  4. От гледна точка на възможността за достъп до пазара, застр пазар е:

  5. Какъв минимален гаранционен капитал се изисква за основаване на ЗАД?

  6. От какво зависи размерът на минималния гаранционен капитал на ЗАД?-

  7. Към датата на подаване на заявление за лиценз капитала на ЗАД трябва да бъде:

  8. ЗАД има право да формира капитала си:

  9. Вноските в капитала на ЗАД могат да бъдат:

  10. Кои са органите на ЗАД