Тест по счетоводство за 2-ри курс - класификация на капитала, активите и пасивите

12 тестови въпроси само с по един верен отговор, на тема: "Предмет на счетоводството. Класификация на капитала, активите и пасивите".

Информация и рейтинг

Дата: 2021-04-21 00:34:40
Предмет: Счетоводство
Предназначен за: Студенти от 2 курс
Въпроси: 12 въпр.
Сподели:

Публикуван от

admin

Въпросите, които ще видиш в теста:

  1. Счетоводството се осъществява:

  2. Счетоводството изучава (отразява):

  3. Счетоводството изучава (отразява):

  4. Счетоводството изучава (отразява):

  5. Под „актив” в счетоводството се разбира:

  6. Под „пасив” в счетоводството се разбира:

  7. Под „собствен капитал” в счетоводството се разбира:

  8. Активите се делят на дълготрайни (дългосрочни) и краткотрайни (краткосрочни) от гледна точка на:

  9. От гледна точка на тяхната форма нетекущите активи се делят на:

  10. От гледна точка на тяхната форма текущите активи се делят на: