Тест по електрически измервания за 2-ри курс

16 сборни въпроса за студенти по електротехника от дисциплината електрически измервания, падали се на изпит. Всички въпроси имат само един верен отговор.

Информация и рейтинг

Дата: 2021-04-21 00:32:11
Предмет: Електротехника
Предназначен за: Студенти от 2 курс
Въпроси: 16 въпр.
Сподели:

Публикуван от

admin

Въпросите, които ще видиш в теста:

  1. Кой от изброените мостове е за измерване на капацитети с големи загуби?

  2. По каква структурна схема се изграждат високочестотните електронни волтметри?

  3. Каква е размерността на магнитната проницаемост на средата μ?

  4. Каква трябва да бъде стойността на допълнителното съпротивление за да се разшири обхвата на магнитоелектричен волтметър с вътрешно съпротивление 1500 Ω/V от 130 V до 650 V?

  5. Каква трябва да бъде стойността на шунтовото съпротивление за да се разшири обхвата на магнитоелектричен милиамперметър с вътрешно съпротивление70,4 Ω от 6 mA до 1 А?

  6. При токовите измервателни трансформатори различаваме грешка при измерването и ъглова грешка. На какво се дължи ъгловата грешка?

  7. Кой от изброените мостове е за постоянен ток?

  8. В зависимост от принципа на изграждане електронните волтметри за постоянен ток биват:

  9. Каква е входната величина при електроннолъчевия осцилоскоп?

  10. Кога се реализират цифрови измервателни уреди с непосредствено преобразуване?