Тест по теория на икономическия цикъл за 2-ри курс

Тестът има за цел да провери знанията на студентите по икономика от 2-ри курс. Всички въпроси имат само един верен отговор.

Информация и рейтинг

Дата: 2021-04-20 23:13:07
Предмет: Икономика
Предназначен за: Студенти от 2 курс
Въпроси: 13 въпр.
Сподели:

Публикуван от

admin

Въпросите, които ще видиш в теста:

  1. Най-характерното за икономическия (бизнес) цикъл е:

  2. Законът на Оукън изразява определена зависимост между:

  3. За анализ на цикличните колебания на икономиката се използват:

  4. Икономическия цикъл обхваща следните фази:

  5. Принципът на акселерацията изразява връзки между:

  6. При постоянен равномерен растеж на дохода:

  7. По принцип се приема, че:

  8. Цикличните колебания са взривни, когато при МРС>1 численият коефициент на акселерацията е:

  9. Според принципа на акселерацията колебанията в дохода предизвикват формирането на положителни и отрицателни чисти инвестиции

  10. При постоянен обем на продажбите производните чисти инвестиции са нулеви