Тест по маркетингови изследвания

Изходен тест по маркетингови изследвания за студенти от 4-ти курс в БСУ.

Информация и рейтинг

Дата: 2021-04-20 23:11:08
Предмет: Маркетинг
Предназначен за: Студенти от 4 курс
Въпроси: 27 въпр.
Сподели:

Публикуван от

admin

Въпросите, които ще видиш в теста:

  1. Коя е основната разлика между стратифицирана и клъстърна извадка?

  2. Кое твърдение НЕ Е вярно за омнибусните изследване? А-че осигуряват актуална информация за покупателната поведение

  3. Спазване на принципа на интерстратната вариация означава:

  4. Кой от всички видове извадки осигурява напълно представителна информация?

  5. Ако популацията на дадено маркетингово изследване е много голяма и разпръсната в географско отношение , коя извадка е най-подходяща ?

  6. За проучване на какви маркетингови проблеми са най-подходящи проективните методи?

  7. Посочете съответно верният отговор за връзката м/у вида на грешката и съответното качество информация

  8. Търговските панели са:

  9. Кой от посочените отговори е елемент от организационната част на програмата на МИ?

  10. При изследване на влиянието на факторите “доходи“ –х1, цени –х2 и възраст на потребителите х3 върху честотата на покупките на даден продукт се получиха следните стойности на регресионните коефициенти: =0,28,=-0,38=0,19. Посочете по-долу верния отговор: