Кандидат-магистърски тест за икономисти 4-ти курс

18 въпроса само с един верен отговор. Предназначен за кандидатсвтаване за магистратура по икономика от студенти 4-ти курс по специалността.

Информация и рейтинг

Дата: 2021-04-20 23:10:59
Предмет: Икономика
Предназначен за: Студенти от 4 курс
Въпроси: 18 въпр.
Сподели:

Публикуван от

admin

Въпросите, които ще видиш в теста:

  1. За пазар с монополистична конкуренция е характерно, че:

  2. При пресмятане на брутния вътрешен продукт (БВП) по разходния метод не се включват:

  3. Според теорията за икономическите цикли, при рецесия:

  4. Кривата на Филипс изразява:

  5. Пазарът, на който се търгуват дългосрочни финансови инструменти се нарича:

  6. Цената на сконтовата облигация до падежа е:

  7. Безрисковата норма на възвръщаемост е:

  8. Кой от посочените дългосрочни източници за дългосрочно финансиране има най-висока цена на финансиране (цена на капитал)?

  9. При намаляване на размера на задължителните минимални резерви на търговските банки в Централната банка се очаква, че:

  10. Дружество Бета признава приходи от продажба на продукция в размер на 5000 лв. Парите са постъпили по сметката на дружеството. В резултат на операцията са се: