Тест по икономика на предприятието - същност

Тестът включва въпроси по темите Икономика и Предприятие. Съдържа 10 въпроса, всички само с един верен отговор. Предназначен е за ученици от 11 клас.

Информация и рейтинг

Дата: 2021-04-20 23:10:09
Предмет: Икономика
Предназначен за: Ученици от 11 клас
Въпроси: 10 въпр.
Сподели:

Публикуван от

admin

Въпросите, които ще видиш в теста:

  1. Специализацията представлява:

  2. В кой от посочените отговори се съдържат основни функции на предприятието?

  3. Посочете в кой от отговорите се съдържат участници в икономическия процес?

  4. Посочете верния отговор:

  5. Кое от посочените дружества може да се учреди от едно лице?

  6. Посочете ГРЕШНИЯ отговор:

  7. Според организацията и контрола върху дейността, предприятията се определят като:

  8. Свързани предприятия са тези, между които съществува някое от следните отношения:

  9. В кое от посочените дружества има собственици с ограничена отговорност:

  10. Облигацията е ценна книга, която: