Тест по счетоводство за 5-ти курс

Аналитични и балансови сметки, крайно салдо, индивидуален сметкоплан, признаване на разходи, тест от 14 въпроса, някои от въпросите имат по повече от един верен отговор.

Информация и рейтинг

Дата: 2021-04-20 23:08:51
Предмет: Счетоводство
Предназначен за: Студенти от 5 курс
Въпроси: 14 въпр.
Сподели:

Публикуван от

admin

Въпросите, които ще видиш в теста:

  1. Чрез принципа на разграничаване на имуществото на пред­приятието и на собствениците се изисква:

  2. Принципът на съпоставимост на приходите и разходите изисква:

  3. Принципът на текущото начисляване изисква:

  4. Книгата за приходите е:

  5. Аналитичните сметки:

  6. Постоянните (балансови) сметки:

  7. Една счетоводна сметка завършва без крайно салдо, когато:

  8. Индивидуалният сметкоплан е:

  9. Според съществуващата класификация на активите, към текущите (краткосрочните) активи се отнасят:

  10. Дълготрайните активи не включват: