Тест по европейска икономическа интеграция за 1-ви курс

Тестът е предназначен за студенти 1-ви курс във Варненски свободен университет, съдържа 19 въпроса, всеки въпрос има само един верен отговор.

Информация и рейтинг

Дата: 2021-04-20 23:01:42
Предмет: Европейска интеграция
Предназначен за: Студенти от 1 курс
Въпроси: 19 въпр.
Сподели:

Публикуван от

admin

Въпросите, които ще видиш в теста:

  1. Глобализацията представлява:

  2. За осъзнаването на ролята на глобалните проблеми като глобални опасности пред човечеството първоначално наи-голямата роля играе:

  3. Технологически наи-важен фактор, които прави възможна глобализацията е:

  4. Какво е съдържанието на понятието „глобално”

  5. Трансформацията на държавата в условията на глобализацията е свързана с:

  6. Глобализацията може да се дефинира като:

  7. Началото на развитието на модерната национална държава се поставя:

  8. Коя от посочените характеристики не се отнася до понятието „Глобализация”

  9. Наи-близко до истината за факторите, обославящи възникването на регионалните групировки е тезата за:

  10. Развитието на технолигиите през 21век е свързано с: