Въпросите, които ще видиш в теста:

 1. Кои са градивните частици на веществата?

 2. Кое е вярното твърдение?

 3. Веществата, съставени от атоми или йони на различен химичен елемент се наричат сложни вещества?

 4. Веществата,съставени от атоми или йони на различен химичен елемент се наричат прости вещества?

 5. Химичен елемент е множество атоми с еднакъв брой протони.

 6. Според строежа си простите вещества могат да бъдат?

 7. По-важните свойства на веществата се установяват чре3 пряко наблюдение и чрез опит?

 8. Вярни ли са химичните реакции?

  1) сяра + кислород → серен диоксид

  2) желязо + вода + кислород → ръжда

 9. Всяка химична реакция при ,която се отделя светлина и топлина се нарича горене?

 10. Кислородът е газ който гори и поддържа горенето?

Тест по човека и природата за 6-ти клас на тема: Вещества, превръщане на веществата

Тематичен тест по човекът и природата за 6-ти клас. Всеки въпрос има само един верен отговор.

Информация и рейтинг

Дата: 2021-02-25 11:28:36
Предмет: Човекът и природата
Предназначен за: Ученици от 6 клас
Въпроси: 15 въпр.
Сподели:

Публикуван от

admin