Тест по иновационна икономика

Тест за студенти във ВУАРР В. Търново - дистанционно обучение. Всички въпроси имат само един верен отговор.

Информация и рейтинг

Дата: 2021-02-04 10:34:27
Предмет: Икономика
Предназначен за: Студенти от 2 курс
Въпроси: 41 въпр.
Сподели:

Публикуван от

admin

Въпросите, които ще видиш в теста:

  1. Вторични иновации са тези, които:

  2. Въвеждането на иновацията на пазара включва:

  3. Възприемчивостта на организациите към иновации зависи от характера на разработване и внедряване на иновациите, степен на централизация на иновационния процес, вида на иновационната структура на управление:

  4. Външни източници за генериране на иновационни идеи са:

  5. Вътрешни източници за генериране на идеи са:

  6. Възприемчивостта на организациите към иновации зависи от:

  7. Дифузията на иновациите представлява:

  8. За оценяване, измерване и анализ на икономика на знанието се използват:

  9. За оценяване, измерване и анализ на икономика на знанието са създадени следните четири основни стълба:

  10. За оценяване, измерване и анализ на икономика на знанието се използват: