Тест по български език и литература за 8-ми клас

Тест по Български език и литература върху стихотворението

Информация и рейтинг

Дата: 2021-02-04 10:33:32
Предмет: Български език
Предназначен за: Ученици от 8 клас
Въпроси: 12 въпр.
Сподели:

Публикуван от

admin

Въпросите, които ще видиш в теста:

 1. Прочетете текста и отговорете на въпросите. (1-3)

  Териториалните диалекти се характеризират с особености, които засягат различни страни на езика – на първо място фонетиката и речта, а след това морфологията и синтаксиса. Затова някои от тях в процеса на образуването на нациите могат да се развият като самостоятелни национални езици.

  Разликите между отделните български диалекти съвсем не са така значителни, както обикновено се мисли. Фактите показват, че териториалните диалекти образуват здраво единство, оформена цялост, защото имат еднакъв речников състав, а се отличават един от друг главно по фонетичните си особености. Затова наличието на местни говори не нарушава единството на общонародния език, единството на неговия граматичен строеж и основен речник.

  Книжовният език и диалектите представят две страни на общонародния език, два етапа в неговия развой. Те обаче не са две езикови системи, които се противопоставят една на друга.

  Темата на текста е:

 2. Кое е вярно според текста?

 3. Синоними в откъса са:

 4. В коя дума е допусната правописна грешка?

 5. В кой ред НЕ е допусната правописна грешка?

 6. В кое изречение е допусната правописна грешка?

 7. В кое изречение е допусната правописна грешка при писане на главни букви?

 8. В кое изречение е допусната правописна грешка при писане на главни букви?

 9. Кой девиз подхожда на Лилиевата поезия?

 10. Посочете излишния ред, като имате предвид стихотворението „Тихият пролетен дъжд“.