Тест по микро и макроикономика

Тестът е предназначен за семинарни упражнения по учебната дисциплина Микро- и макроикомомика = Икономикс. Въпросите имат само един верен отговор.

Информация и рейтинг

Дата: 2021-02-04 10:22:27
Предмет: Икономика
Предназначен за: Студенти от 1 курс
Въпроси: 10 въпр.
Сподели:

Публикуван от

admin

Въпросите, които ще видиш в теста:

  1. Микроикономическата теория не изучава:

  2. Алтернативната цена на производството на една нова жилищна сграда е:

  3. Границата на производствените възможности се премества на ляво, ако:

  4. Ако е на лице циклична безработица :

  5. Според кривата на Филипс инфлацията може да бъде намалена чрез:

  6. Дефлацията е благоприятно явление за :

  7. Кои от посочените индекси измерва влиянието на ценовите промени върху домакинствата?

  8. Наклонът на изоквантата се определя от :

  9. Фирмата може да увеличи обема си на производство без да увеличава разходите си, ако работи в точка, при която:

  10. Производствената функция отразява: