Въпросите, които ще видиш в теста:

  1. Предмет на Икономиката на предприятието е:

  2. От гледна точка на Търговския закон понятията фирма и предприятие не са синоними:

  3. Анализът на външната среда па предприятието не разкрива;

  4. Към стратегиите, при които организацията излиза от рамките на досегашния си предмет на дейност се причислява:

  5. Стоково-стопанския процес е в основата си процес на движение и преобразуване на стойности:

  6. Целите биват стратегически, тактически и оперативни според критерия:

  7. Основа на стратегическото планиране е:

  8. Към количествените показатели на производствената програма се отнася:

  9. От гледна точка на динамиката на производствената програма, привеждането на обемите в съпоставим вид се осигурява чрез:

  10. Към интензивния компонент на производствените мощности не се отнасят:

Тест по икономика на предприятието

Изпитен тест по икономика на предприятието. Всички въпроси имат само един верен отговор.

Информация и рейтинг

Дата: 2021-02-04 10:22:19
Предмет: Икономика
Предназначен за: Студенти от 4 курс
Въпроси: 14 въпр.
Сподели:

Публикуван от

admin