Въпросите, които ще видиш в теста:

  1. Управлението на човешките ресурси е:

  2. Целите на управление на човешките ресурси са:

  3. Вътрешни за предприятието условия и фактори, които оказват влияние върху управлението на човешките ресурси са:

  4. Етапите в дейността по управление на човешките ресурси са:

  5. Основни принципи при изграждане на действена система за управление на човешките ресурси в предприятието са:

  6. Специалист в предприятието е:

  7. Функционалната структура на персонала изразява:

  8. Самостоятелно обособена трудова дейност в резултат от разделението на труда или обединяването на отделни операции, която включва специални знания и практически навици, придобити чрез професионално обучение и производствен опит се нарича:

  9. Трудовото възнаграждение трябва да отразява:

  10. Обезщетения от работодателя са:

Тест по мениджмънт на човешките ресурси

Тест по мениджмънт на човешките ресурси. Всички въпроси имат само един верен отговор.

Информация и рейтинг

Дата: 2021-02-04 10:19:32
Предмет: Управление на човешките ресурси
Предназначен за: Студенти от 2 курс
Въпроси: 12 въпр.
Сподели:

Публикуван от

admin