Въпросите, които ще видиш в теста:

  1. Защита от електромагнитно поле с висока и свръхвисока честота става чрез :

  2. Видовете изгаряния биват:

  3. В зависимост от последствията електрическия удар може да се разгледа в няколко степени които са на брой :

  4. За безопасен променлив ток с честота 50 Hz стойността е :

  5. Продължителността действие на ток върху жив организъм има следното действие :

  6. Специфичното съпротивление на човешкото тяло при ток зависи най-вече от :

  7. Най-опасен за поражение ток е с честота в диапазона :

  8. Изолирани от земята двупроводни мрежи с малък капацитет е мрежа:

  9. С изолирани от земята двупроводни мрежи с голям капацитет се работи в следното състояние :

  10. При протичане на ток с неразпределен потенциал през земята в непосредствена близост може :

Тест по техническа безопасност

Тест по техническа безопасност. Въпросите имат само един верен отговор-

Информация и рейтинг

Дата: 2021-02-03 16:47:25
Предмет: Техника на безопасност
Предназначен за: Студенти от 2 курс
Въпроси: 43 въпр.
Сподели:

Публикуван от

admin