Тест по маркетинг

Тест по маркетинг за студенти в Бургаския свободен университет. Всички въпроси имат само един верен отговор.

Информация и рейтинг

Дата: 2021-02-03 16:46:52
Предмет: Маркетинг
Предназначен за: Студенти от 2 курс
Въпроси: 66 въпр.
Сподели:

Публикуван от

admin

Въпросите, които ще видиш в теста:

  1. Стоката, цената, стимулирането на продажбите и дистрибуцията са компоненти на:

  2. Първата стъпка на процеса на стратегическо планиране е:

  3. “Въпроси” са стратегически бизнес-единици, които имат:

  4. “Силните страни на организацията” и “привлекателност на подотрасъла” са променливи при:

  5. Първата фаза на процеса на купуване при висока степен на заинтересованост е:

  6. Студентка се притеснява, че новата й покупка няма да бъде одобрена от колежките й. Какъв тип риск е това?

  7. Потребителят е по-вероятно да изпитва несигурност, когато стоката е:

  8. Осъзнаването на потребностите инициира потребителското поведение:

  9. “Пазарно ориентираната концепция за фирмата” е определение за:

  10. Първичната информация: