Кандидат-магистърски тест по икономика за УНСС

Кандидат-магистърски тест УНСС за икономисти с 20 въпроса - всички имат само един верен отговор.

Информация и рейтинг

Дата: 2021-02-03 16:46:11
Предмет: Икономика
Предназначен за: Студенти от 5 курс
Въпроси: 20 въпр.
Сподели:

Публикуван от

admin

Въпросите, които ще видиш в теста:

  1. Фирма предлага своя продукт на съвършено конкурентен пазар. За нея е характерно, че:

  2. За пазар с монополистична конкуренция е характерно, че:

  3. При пресмятането на брутен вътрешен продукт (БВП) по „разходния метод” не се включват:

  4. Макроикономическата функция на потреблението изразява зависимостта между:

  5. При провеждане на рестриктивна парична политика се:

  6. Може ли пазарната рискова премия да бъде равна на нула?

  7. Пазарът, на който се търгуват пари и краткосрочни финансови инструменти се нарича:

  8. Ломбарден кредит е:

  9. Кои от следните източници за финансиране са вътрешни за предприятието:

  10. Дългосрочен дълг (Собствен капитал) е показател за: