Въпросите, които ще видиш в теста:

  1. Данъците върху стоките и услугите включват:

  2. Основни методи на счетоводството са:

  3. Връзката между нормата на възвращаемост по дълговите инструменти и срока до падежа им се нарича:

  4. Брутният вътрешен продукт на страната представлява:

  5. Счетоводната сметка в счетоводния баланс показва:

  6. Пасивните операции на банките се характеризират със:

  7. Търговските банки в България могат да се създават като:

  8. Средната данъчна ставка:

  9. Инвестиционните услуги, предлагани от банките, включват:

  10. Търговците извършват по занятие следните сделки:

Тест по счетоводство за 4-ти курс

Тестът съдържа 40 въпроса по счетоводство, като всеки един от тях има само по един верен отговор. Предназначен е за студенти от 4 курс по дисциплината.

Информация и рейтинг

Дата: 2021-02-03 16:43:36
Предмет: Счетоводство
Предназначен за: Студенти от 4 курс
Въпроси: 40 въпр.
Сподели:

Публикуван от

admin